Aries Club17 Official Website | Blogger Members area : Register | Sign in

Tahukah Kamu

Kisah Kemuliaan Wanita dalam Islam

Kamis, 11 Agustus 2011

Share to :
+1

Sumayyah binti Hubath adalah ibu kandung dari Amar bin Yassir. Ia adalah gambaran cemerlang dari wanita yang pertama kali mati syahid. Dengan ketebalan Imannya, ia berani menentang Abu Jahal yang terkenal bengis dan kejam. Ia, suami, dan anaknya dilempar ke lautan pasir yang amat panas, dengan kaki dan tangan yang diikat sehingga tidak dapat bergerak leluasa.
Mereka disiksa dengan teramat kejam agar mau mengikuti kemauan Abu Jahal untuk keluar dari Islam. Namun tiada terdengar sepatah kata pun dari Yassir dan anaknya selain rintihan semata. Karena itu, penyiksaan terhadap mereka semakin ditingkatkan. Sedangkan Sumayyah tidak hanya diam dan merintih, tetapi dengan berani dia menentang Abu Jahal dan menyatakan bahwa dirinya akan tetap berpegang teguh pada keimanannya, meskipun harus menebusnya dengan tebusan yang teramat mahal.
Ketika Rasulullah melewati keluarga Yassir yang sedang menjalani penyiksaan, beliau langsung bersabda, "Wahai keluarga Yassir bersabarlah! Karena tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga."
Nah, apakah yang diperbuat Abu Jahal ketika ia ditentang oleh seorang wanita??? Apakah yang ia lakukan ketika kesombongan dan kebengisannya dianggap enteng serta penyiksaannya malah membuat mereka semakin berani? Maka ia pun menghabisi nyawa wanita mulia itu!
Perjalanan hidup Sumayyah dicatat dalam lembaran sejarah Islam dengan tinta emas. Hingga kini namanya tetap abadi, sebagai wanita yang pertama kali mati syahid, yang kematiannya menjadi lentera penerang iman. Dapat dijadikan contoh teladan dalam menegakkan prinsip. Ia mantap berpegang teguh pada keimanannya walaupun harus menebusnya dengan tebusan yang sangat mahal.
Dalam kitab Al-Ishabah, Ibnu hajar menegaskan: "Sumayyah binti Hubath adalah mantan budak Hudzaifah bin mughirah bin Makhzum. Ia termasuk angkatan pertama dalam memeluk Islam. Dalam menyatakan keimanannya ia berada pada urutan ke-7. Ia disiksa oleh Abu Jahal dan ditusuk dengan tombak pada alat vitalnya hingga meninggal dunia. Karenanya, ia adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Sedangkan Yassir adalah sepupu Hudzaifah. Karena itu, ia dinikahkan dengan Sumayyah hingga dikaruniai anak bernama Amar bin Yassir. Dan setelah dimerdekakan, Yassir beserta anak dan istrinya termasuk angkatan pertama yang memeluk Islam".
Sumayyah adalah lambang pengorbanan dalam menegakkan agama Allah. Ia berani berterus terang menyatakan keislamannya, ketika kaum kafir Quraisy sedang bengis-bengisnya. Mujahid menegaskan orang yang pertama kali menunjukkan keislamannya ada tujuh orang, Rasulullah, Abu Bakar, Bilal, Khabab, Shuhaib, Amar bin Yassir, dan Sumayyah. Rasulullah dan Abu Bakar dihalang-halangi oleh kaumnya, sedangkan yang lain disiksa. Mereka dipanggang diteriknya sinar matahari padang pasir. Di tengah penyiksaan yang biadab itu, datanglah Abu Jahal menghampiri Sumayyah, lantas menusuk alat vitalnya dengan tombak hingga meninggal dunia.
Ibnu Sa'ad mengetengahkan sebuah riwayat dengan sanad yang sahih, bersumber dari Mujahid, bahwa ia telah berkata, "Wanita yang pertama kali syahid dalam Islam adalah Sumayyah, seorang wanita tua lagi lemah". Ketika Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar, Rasulullah bersabda kepada Amar bin Yassir, "Yaa Amar, Allah telah membunuh orang yang telah membunuh ibumu."
Bila kita perhatikan secara saksama, ternyata orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah Binti Khuwailid dan orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah binti Hubath, yang keduanya adalah wanita. Maka di manakah letak Anda selaku muslimah dalam Islam saat ini??? (Wanita-wanita Pendamping Rasulullah - Aba Firdaus Al-Halwani).
Kalau sudah jelas posisi wanita dalam Islam sangat dihargai dan di hormati.... lalu mengapa masih banyak orang yang mendiskreditkan Islam dengan unsur-unsur KETIDAK ADILAN JENDER???. Perlu saya tekankan bahwa ISLAM MENGAJARKAN KEBENARAN, TETAPI SEGELINTIR UMMAT YANG SALAH DALAM MEMPERSEPSIKAN, MEMAHAMI & MENGAMALKAN ISLAM... MAKA, JANGAN MENYALAHKAN AGAMA-NYA... TETAPI "OKNUMNYA".

Sumber:
Terima kasih banyak atas kunjungan teman-teman Blogger ke blog saya yang sederhana ini. Selamat membaca dan jangan lupa untuk berkomentar dibawah ini.
Dukung Artikel Blog ini dengan cara klik icon disamping ini >> Dukungan

1 komentar:

insidewinme mengatakan...

Islam, Dien yang haq yang mampu memecahkan problem-problem manusia. Dengan menerapkan sistem Islam yang kekal dan mabda’ (ideologi) Islam yang adil, maka kita pasti akan meraih kemuliaan. Tetapi apabila hal tersebut kita lalaikan dan telantarkan, maka kita tertimpa kehinaan dan akan dihina.

Posting Komentar

 
+1